Foto: Freek van den Bos
Particuliere collectie, Haarlem